BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

I. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (USBK-2022)

I. INTERNATIONAL CONGRESS OF SOCIAL SCIENCES (ICSS-2022)

8-10 HAZİRAN 2022 

 

 

Prof. Dr. Dilnara ZAKİROVA

Turan Üniversitesi Almatı/Kazakistan

Rusya-Ukrayna Arasındaki İlişkilerin Ekonomik Etkileri

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Kemal GÖRMEZ

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Kent, Kimlik ve Kültür

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Haluk ZÜLFİKAR

İstanbul Üniversitesi

Büyüme-Tüketim-Mutluluk

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Abdulkadir BAHARÇİÇEK

İnönü Üniversitesi

Covid-19 Sonrası Dünya Düzeni

 

 

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Osman GÜLDEMİR

Eskişehir Anadolu Üniversitesi

Mutfak, Kültür ve Gastronomi Turizmi

For Instagram