BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

I. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (USBK-2022)

I. INTERNATIONAL CONGRESS OF SOCIAL SCIENCES (ICSS-2022)

8-10 HAZİRAN 2022 

 

Konu Başlıkları

Sosyal Beşerî ve İdari Bilimler, Eğitim Bilimleri, Filoloji, Güzel Sanatlar, Sağlık ve Spor Bilimleri, Hukuk, İlahiyat ve Sosyal Bilimlerin diğer alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

Kongre, ulusal ve uluslararası düzeyde akademisyenler, bilim uzmanları ve öğrencilerin katılımına açıktır.

Topics

Papers in Social, Human and Administrative Sciences, Educational Sciences, Philology, Fine Arts, Health and Sport Sciences, Law, Theology and other fields of Social Sciences will be accepted.

National and international academicians, scientific experts and students are invited to the congress.

 

For Instagram