BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

I. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (USBK-2022)

I. INTERNATIONAL CONGRESS OF SOCIAL SCIENCES (ICSS-2022)

8-10 HAZİRAN 2022 

 

Önemli Tarihler

Süreçler

 

Tarih

Özet Metin Bildiri Gönderimi için Son Tarih

:

15 Mayıs 2022

Tam Metin Bildiri Gönderimi için Son Tarih

:

27 Haziran 2022

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı

:

17 Mayıs 2022

Kongre Kayıt ve Ödeme İşlemleri için SonTarih 

: 27 Mayıs 2022

Kongre

:

08-10 Haziran 2022

 

Important Dates

 

Process

 

Date

Abstract Text Submission Deadline

:

15 May 2022

Full Text Submission Deadline

:

27 June 2022

Announcement of Accepted Papers

:

17 May 2022

Deadline for Congress Registration and Payment Processes

: 27 May 2022

Congress

:

08-10 June 2022

For Instagram