BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

I. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (USBK-2022)

I. INTERNATIONAL CONGRESS OF SOCIAL SCIENCES (ICSS-2022)

8-10 HAZİRAN 2022 

 

 

KONGRE GENEL KURALLARI

 • Bildiri dili Türkçe, İngilizce ve Rusçadır.
 • Bildiriler bilimsel, özgün ve daha önce yayımlanmamış olmalıdır.
 • Bildiri metinlerinin kelime sınırlaması yoktur, çalışmaların 15 sayfayı geçmemesi gerekmektedir.
 • Bir katılımcı en fazla iki bildiri gönderebilir.
 • Bildiriler Giriş ve Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç bölümlerini içermelidir.
 • Çalışmaların İntihal Oranı %20’ yi geçmemelidir.
 • Kongremiz doçentlik başvuru kriterlerini karşılamaktadır.
 • I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi için gönderilecek özet bildiriler e-özet bildiri kitabında, İsteğe bağlı olarak gönderilen tam metin bildiriler ise  tam metin bildiri kitabında yayınlanacaktır. 

Not: Kongremize özet bildiri gönderecek olan katılımcılarımızın tam metin gönderme zorunluluğu yoktur. 

ÖZET METİN YAZIM KURALLARI

 • Özet metinler en az 250 en çok 500 kelimeden;  anahtar kelimeler ise en az 3, en fazla 5 kelimeden oluşmalıdır.
 • Özet metinler çalışmanın amacını, yöntemini, bulgu ve değerlendirmelerini genel hatlarıyla içermelidir.
 • Özet metinlerin başlığı Times New Roman, 14 punto, koyu, büyük harf ve ortalanmış şekilde düzenlenmelidir.
 • Özet metinlerin içeriği ise Times New Roman, 12 punto, tek satır aralıklı ve  iki yana yaslı şekilde yazılmalıdır.
 • Yazar isimleri yan yana, sağ yaslı ve sadece ilk harf büyük yazılmalıdır.
 • Sunumlar özette belirtilen sorumlu yazar tarafından yapılacaktır.  Dipnot verilerek; unvan, kurum, mail adresi ve orcid numarası eklenmelidir.

Özet Metin Şablonu İçin Tıklayınız...

 

 

 

TAM METİN YAZIM KURALLARI

 • Çalışmanın adı 14 Punto, Times News Roman, kalın, büyük harf ve ortalanmış şekilde yazılmalıdır.
 • Özetler en az 250, en fazla 500 kelimeden; anahtar kelimeler ise en az 3, en fazla 5 kelimeden oluşmalıdır.
 • Özetler çalışmanın amacını, yöntemini, bulgu ve değerlendirmelerini genel hatlarıyla içermelidir.
 • Özet, Anahtar Kelimeler, Abstract, Keywords başlıkları 12 Punto, Times News Roman, tek satır aralığında, sola yaslı şekilde, her kelimenin ilk harfi büyük ve kalın yazılmalıdır.
 • Özet ve Abstract metinleri ise 10 Punto, Times News Roman, tek satır aralığında, iki yana yaslı şekilde yazılmalıdır.
 • Çalışmanın ana başlıkları 12 punto, Times New Roman, sola yaslı şekilde, her kelimenin ilk harfi büyük ve kalın yazılmalıdır.
 • Çalışmanın yazı karakteri 11 punto, Times New Roman, tek satır aralığında, iki yana yaslı ve paragraflardan önce ve sonra boşluk 6 nk, şeklinde yapılmalıdır.
 • Çalışmanın paragraf ilk satır girintisi 1,25 cm olmalıdır.
 • Çalışmalar üsten 3,0 cm, alttan, sağ ve soldan 2,5 cm, üst bilgi 1,25 cm ve alt bilgi 0,6 cm boşluk bırakılacak şekilde ayarlanan A4 ebadındaki sayfalara yazılır. Tüm metin ve içerik bu alan içerisinde yer alır.
 • Tablo ve şekil numarasından sonra nokta konulup tablo ve şekil başlığı verilmelidir. Başlıkların ilk kelimeleri büyük harflerle başlamalı, italik ve 10 punto kullanılmalı ve tablo, şekil, fotoğraf, grafik ve çizimlere sıra numarası verilmelidir (Örnek: Tablo 1. Yıllara Göre Kişi Başına Gelir).
 • Metin içindeki atıflar, parantez içinde (yazarın/yazarların soyadı, kaynağın basım yılı: ilgili sayfa numarası sırası izlenerek) verilmeli ve yararlanılan kaynakların eksiksiz ve tam künyesini içeren Kaynakça listesi metin sonunda, atıf sistemine uygun olarak düzenlenmelidir.
 • Kaynakça 10 punto, sola yaslı ve kaynakça ikinci satır girintisi 1,25 cm olmalıdır.
 • Niteliğine göre, kaynağın metin içindeki atıflarda ve kaynakçadaki yazılış biçimlerini APA6 kurallarına göre yapılmalıdır. 

 

Tam Metin Şablonu İçin TIKLAYINIZ...

 

 

YAYIN İMKANLARI

 • Hakem değerlendirilmesinden sonra kabul edilen Özet bildiriler için e-özet metin bildiri kitabı yayınlanacaktır.
 • Katılımcıların talepleri doğrultusunda tam metin bildiri kitabı hakem değerlendirmelerinin akabinde e-kitap olarak yayınlanacaktır.
 • Kabul edilen tam metin bildiriler isteğe bağlı olarak, hakem sürecinden geçtikten sonra aşağıda belirtilen dergilerin özel sayısında makale olarak yayınlanabilecektir. Yayın imkanı sunulan dergiler;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For Instagram