BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ / BİTLİS EREN UNIVERSITY

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU / VOCATIONAL SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES

II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ / II. INTERNATIONAL CONGRESS OF SOCIAL SCIENCES

08-10 MAYIS (MAY) 2024

 

 

 

Prof. Dr. Kemal GÖRMEZ

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Türkiye'de Kentleşme Literatürüne Genel Bir Bakış

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Haluk ZÜLFİKAR

İstanbul Üniversitesi

Zemin Değişirken Sosyal Bilimler

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Emre Ozan AKSÖZ

Anadolu Üniversitesi

Cumhuriyet ve Turizm

 

 

 

 

 

 

 

For Instagram