BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ / BİTLİS EREN UNIVERSITY

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU / VOCATIONAL SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES

II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ / II. INTERNATIONAL CONGRESS OF SOCIAL SCIENCES

08-10 MAYIS (MAY) 2024

 

 

Değerli Bilim İnsanları;

Kongre Düzenleme Kurulu olarak, Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenecek olan II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi’ni (USBK’24) ilan etmekten gurur duyarız.

8-10 Mayıs 2024 tarihleri arasında Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü’nün ev sahipliğinde, Batman Üniversitesi iş birliğinde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından ikincisi gerçekleştirilecek olan kongremizin ana teması Cumhuriyetimizin 100. Yılında Sosyal Bilimlerin Dünü, Bugünü, Yarını olarak belirlenmiştir. Siyasal, ekonomik, toplumsal ve kültürel boyutlarıyla yaşadığımız çağın temel dinamiklerinin incelendiği, tartışıldığı ve farklı bakış açılarının değerlendirildiği bir ortamda buluşmak temel hedefimizdir. USBK’24, Cumhuriyet’imizin 100. Yılında Sosyal Bilimlerin Dünü, Bugünü, Yarını temasıyla iktisat, işletme, kamu yönetimi, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, maliye, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, sosyoloji, iletişim, gastronomi, turizm vb. disiplinler üzerine çalışan bilim insanlarının, araştırmacıların, doktora ve yüksek lisans öğrencilerinin katılımına açıktır.

8-10 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleşecek olan kongremizde, sosyal bilimler alanındaki araştırmacılara bilimsel bir tartışma ortamı sağlamak üzere sizleri, ilimizde ve üniversitemizde ağırlamaktan onur duyarız.

Dr. Öğr. Üyesi Yücel ÖZDEN

USBK’24 Düzenleme Kurulu Başkanı

 

 

Dear Scholars;

As the Organizing Committee of the Congress that will be organized by Bitlis Eren University Vocational School of Social Sciences, we are proud to announce the International Social Sciences Congress II (ICSS'24).

The main theme of our congress, which will be held for the second time by the Vocational School of Social Sciences, hosted by the Rectorate of Bitlis Eren University, in cooperation with Batman University between 8-10 May 2024, has been determined as the Past, Present and Future of Social Sciences in the 100th Anniversary of our Republic.

Our main goal is to meet in an environment where the basic dynamics of the age we live in, with its political, economic, social and cultural dimensions,and to examine, discus and evaluate different perspectives. ICSS'24 will be held on the 100th Anniversary of our Republic, with the theme of Social Sciences Past, Present and Future, covering economics, business administration, public administration, political science, international relations, finance, labor economics and industrial relations, sociology, communication, gastronomy, tourism, etc. It is open to the participation of all scholars, researchers, doctoral and graduate students working on different disciplines.

We are honored to host you in our city and university to provide a scientific discussion environment for researchers in the field of social sciences in our congress, which will be held between 8-10 May 2024.

Asst. Prof. Yücel ÖZDEN

Head of ICSS'24 Organizing Board

 

For Instagram