BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ / BİTLİS EREN UNIVERSITY

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU / VOCATIONAL SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES

II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ / II. INTERNATIONAL CONGRESS OF SOCIAL SCIENCES

08-10 MAYIS (MAY) 2024

 

 

 

Önemli Tarihler

 

Süreçler

Tarih

Bildiri Özetleri Gönderimi İçin Son Tarih

31 Mart 2024

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı

19 Nisan 2024

Kongre Kayıt ve Ödeme İşlemleri İçin Son Tarih

24 Nisan 2024

Kongre Programı İlanı

30 Nisan 2024

Kongre

8-10 Mayıs 2024

Tam Metin Bildiri Gönderimi İçin Son Tarih

1 Haziran 2024

 

 

Important Dates

 

Process

Date

Deadline for Abstract Submission

31 March 2024

Announcement of Accepted Papers

19 April 2024

Deadline for Congress Registration and Payment Processes

24 April 2024

Congress Program Announcement

30 April 2024

Congress

8-10 May 2024

Full Text Submission Deadline

1 June 2024

   
     
     
     
     
     
     

 

For Instagram