BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ / BİTLİS EREN UNIVERSITY

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU / VOCATIONAL SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES

II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ / II. INTERNATIONAL CONGRESS OF SOCIAL SCIENCES

08-10 MAYIS (MAY) 2024

 

 

Özet metinler bildiri şablonuna göre hazırlanarak sbk@beu.edu.tr mail adresine gönderilmelidir. 

Abstracts should be prepared according to the paper format and send to the sbk@beu.edu.tr e-mail address.

 

For Instagram