BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ / BİTLİS EREN UNIVERSITY

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU / VOCATIONAL SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES

II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ / II. INTERNATIONAL CONGRESS OF SOCIAL SCIENCES

08-10 MAYIS (MAY) 2024

 

 

Bitlis şehir merkezine gezi düzenlenecektir. Detaylar daha sonra ilan edilecektir.

Bitlis city center trip will be arranged. Details will announced later.

Bitlis El-Aman Kervansarayı gezisi düzenlenecektir. Detaylar daha sonra ilan edilecektir.

El-Aman Caravanserai trip will be arranged. Details will announced later.

Ahlat Selçuklu Mezarlığı gezisi düzenlenecektir. Detaylar daha sonra ilan edilecektir. 

Ahlat Seljuk Tombs trip will be arranged. Details will announced later.

Nemrut Krater Gölü gezisi düzenlenecektir. Detaylar daha sonra ilan edilecektir.

Nemrut Crater Lake trip will be arranged. Details will announced later.

For Instagram